×
En del av Stockholms stad

Kontakta oss

Tel: 08-506 20 348
E-post: kulturbiblioteket@stockholm.se

Vi som jobbar med film & musik:

Johannes Mayer, bibliotekarie
johannes.mayer@stockholm.se, 072-584 80 29

Daniel Persson, bibliotekarie
daniel.t.persson@stockholm.se

Patrik Thorell, bibliotekarie
patrik.thorell@stockholm.se

Instagram: @bibliotekfilmmusik
Twitter: @Bib_Film_Musik

Vi som jobbar med skönlitteratur och konst: 

Sara Hallonsten, bibliotekarie
sara.hallonsten@stockholm.se

Fredrik Lind, bibliotekarie
fredrik.lind@stadsteatern.stockholm.se

Jenny Lindh, bibliotekarie
jenny.lindh@stockholm.se

Rosalie Strömbäck, bibliotekarie
rosalie.stromback@stockholm.se

Instagram: @bibliotekskonlittkonst

Vi som jobbar med Serieteket:

Ola Hellsten, konstnärlig ledare Serieteket
ola.hellsten@stockholm.se

Elisabet Andersson, biblioteksassistent
elisabet.andersson@stockholm.se

Elin Jansson, bibliotekarie
elin.kl.jansson@stockholm.se

Tomas Antila, biblioteksassistent
tomas.antila@stadsteatern.stockholm.se

Linda Gustafsson, bibliotekarie (tjänstledig)
linda.m.gustafsson@stockholm.se

Blogg: serieteketbloggen.wordpress.com
Facebook: facebook.com/serieteket
Twitter: @Serieteket

Administrativ personal och ledning

Lars Åkesson, enhetschef
lars.akesson@stockholm.se, 076-825 32 14

Ellinor Ahlbäck Herou, enhetschef
ellinor.ahlback-herou@stadsteatern.stockholm.se, 08-506 202 32

Linda Wärme, planeringssamordnare
linda.warme@stockholm.se

Markus Tommyson Keiland, biblioteksinformatör
markus.keiland@stockholm.se

Maria Mårsell, litteratur- och bibliotekschef (föräldraledig)
maria.marsell@stockholm.se