×
En del av Stockholms stad

Det här är Kulturhuset Stadsteatern

Att med kulturens hjälp förstå vår samtid och vår historia har alltid varit viktigt. Vårt uppdrag att bygga broar och skapa möten är nu mer angeläget än någonsin. Kulturhuset Stadsteatern är en unik plats för kulturevenemang men också ett viktigt rum för samtal och reflektion kring samtiden och vår tids frågor. Ett brett spektrum av samtal, debatter, föreställningar, utställningar och evenemang i olika genrer pågår året runt.

I glashuset vid Sergels torg finns läsupplevelser och program för stora och små bokslukare. En stor satsning på biblioteken pågår för fullt. Ungdomsbiblioteket TioTretton byggs ut och ett nytt större bibliotek håller på att ta form där de tre vuxenbiblioteken får en gemensam plats. Internationell författarscen fortsätter som tidigare att ta emot många av världens mest intressanta författare.

På scenerna vid Sergels torg, i Skärholmen, i Vällingby och på Parkteatern ryms en scenkonstrepertoar med både bredd och spets. Den nyfikne besökaren hittar allt från samtidsskildringar till klassiker, komedier, musikal och dans.

Musikälskaren hittar allt från fullsatta konserter på Stora scenen till intima möten med våra största svenska musiker i Nisse Landgrens hörna. I gallerierna ryms spännande och aktuella utställningar nu också med inriktning på mode. Det offentliga samtalet är ständigt igång tack vare debattscenen Forum/Debatt som varje år arrangerar ett flertal olika evenemang.

Vi fortsätter också det viktiga arbetet med att nå ut till nya publikgrupper i både innerstaden och ytterstaden. Med en ny verksamhet i Vällingby som invigdes under våren har Västerort fått en efterlängtad kulturscen och mötesplats.

Barn- och ungdomsscenen i Skärholmen fortsätter att bygga relationer med invånarna, skolor och lokala organisationer och Parkteatern reser vidare på sin sommarturné i ytterstaden på fler spelplatser än någonsin. I november 2016 återinvigdes även Kretsteatern, en turnerande teater med fokus i ytterstaden, allt för att göra kulturen tillgänglig, nära och angelägen för fler.

Med yttrandefriheten, den konstnärliga friheten och det fria ordet som grund är Kulturhuset Stadsteatern en öppen och inkluderande mötesplats full av möjligheter. /

FAKTA OM BOLAGET

Stockholms Stadsteater AB etablerades 1960 som ett kommunalt aktiebolag. År 1990 beslöt Stockholms stads kommunfullmäktige att bilda en koncern med namnet Stockholms Stadshus AB som skulle omfatta flertalet kommunal bolag. Samtliga aktier i Stadsteatern ägs av Stockholms Stadshus AB. Koncernen Stockholms Stadshus AB ägs i sin tur helt av Stockholms Stad.

Bolagets styrelse utses direkt av kommunfullmäktige. Dess sammansättning är en spegling av mandatfördelningen i fullmäktige. Styrelsen tillsätter VD för bolaget.

Teaterverksamheten startade 1960 i Folkets hus vid Norra Bantorget och flyttade 1990 till nuvarande lokaler i Kulturhuset vid Sergels torg. Sedan 1 juli 2013 ingår även Kulturhuset – tidigare en del av Stockholms stads kulturförvaltning – i Stockholms Stadsteater AB. Verksamheten heter Kulturhuset Stadsteatern och direktiven från kommunfullmäktige spänner över teater, dans, musik, litteratur, konst, design, film och debatt.

I Kulturhuset Stadsteatern finns förutom Stora scenen, även Klarascenen, Lilla scenen, Hörsalen, Studion, Kilen, Kafé Klara, Marionetteatern, Dansstudion och Klarabiografen där film, konserter, samtal, debatter och scenkonst tar plats

Bolaget driver även sex profilbibliotek – Rum för Barn, TioTretton, Lava Bibliotek & Verkstad, Bibliotek Film & Musik, Serieteket och Bibliotek Plattan – som alla riktar sig till olika målgrupper, samt två gallerier: Galleri 3 och Galleri 5. 

Kulturhuset Stadsteatern har även en barn- och ungdomsscen i Skärholmen – Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen – och en nyöppnad verksamhet i Vällingby – Kulturhuset Stadsteatern Vällingby – samt Parkteatern som spelar sommartid i Stockholms parker.

Därutöver samarbetar bolaget med det fria kulturlivet genom att bland annat låta Kilen vara en gästspelsscen för fria grupper. Och Kretsteatern – en turnerande verksamhet i ytterstaden – återinvigdes 2016/17.

Stockholms stadsteater AB engagerar ungefär 420 årsverken under ett år samt omsätter ca 450 mkr. Totalt disponerar bolaget ca 36 000 kvadratmeter i det av Peter Celsing ritade huset som 2014 firade 40-års jubileum.