×
En del av Stockholms stad
Forum/Debatt
Global utmaning

Arkiverat evenemang:

Agenda 2030 – kommer ungas framtid att bli en valfråga?


tisdag 13 februari 2018
Foajé 3 • Fri Entré


Unga mellan 16-25 år tycker att klimatförändringarna är den viktigaste samhällsfrågan idag, enligt en undersökning från WWF/Sifo. Sverige har tagit på sig en ledarroll i arbetet med hållbar utveckling och för att uppnå de 17 Globala målen, nationellt och globalt. Men vad vill politikerna egentligen göra för en hållbar utveckling, och hur uppfattar unga väljare politiken för en hållbar framtid?

Som ett steg i Sveriges genomförande av Agenda 2030 har en delegation fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för det nationella arbetet. Agenda 2030-delegationens förslag till handlingsplan har redovisats. Men responsen från de politiska partierna har uteblivit. Vart står egentligen de politiska partierna? Och hur ska de möta ungas förväntningar på en mer hållbar värld? Vi bjuder in riksdagsledamöter för en diskussion som tar avstamp i Agenda 2030-delegationens handlingsplan.

Välkommen till det  elfte samtalet i Global Utmanings och Kulturhuset Stadsteaterns serie om framtidsfrågor. Under ledning av Birgitta Englin, senior rådgivare på tankesmedjan Global Utmaning och med hjälp av en rad framstående experter undersöker vi lösningar på globala och komplexa samhällsfrågor. Denna gång arrangeras samtalet i samarbete med Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) och Concord Sverige.

Medverkande:

Rosaline Marbinah
ordförande LSU

Malin Stjernström
programansvarig, Föreningen för utvecklingsfrågor

Emil Källström
riksdagsledamot, Centerpartiet

Maria Ferm
riksdagsledamot, Miljöpartiet

Maria Andersson Willner
riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Karin Enström
rikdsdagsledamot, Moderaterna (TBC)

Fredrik Malm
riksdagsledamot, Liberalerna (TBC)

Anton Landehag
expert, samhälle och livsstil, Ungdomsbarometern

Representant från Concord Sveriges Agenda 2030-grupp

Forum/DebattFri entré