×
En del av Stockholms stad
Forum/Debatt
Debattspelen

Arkiverat evenemang:

Debattspelen

i samarbete med SVUNG


2 oktober - 31 maj 2018


Sveriges unga gör upp i Debattspelen!

Unga är mer engagerade i politik än någonsin – men intresset är ojämnt fördelat, trots att det är frågor som rör alla. Tillsammans med organisationen Sveriges ungdomsråd (SVUNG) har Forum/Debatt därför startat Debattspelen, med syftet att engagera fler unga i politiken. Debattspelen är debattävling efter brittisk modell där gymnasieklasser ställs mot varandra för att vässa retorik, källkritik och inspirera varandra till att prata mer om samhällsutveckling och framtidsfrågor. Under våren hålls flera av mötena inför publik på Kulturhuset Stadsteatern – se debattspelen.se för hur din skola kan medverka!

Allt om vårens debattfinal hittar du här!