×
En del av Stockholms stad
Serieteket arkivrum

Serietekets arkivrum

OBS: arkivrummet öppnar 1 oktober.

Vill du läsa en Tarzantidning från 1954? Letar du efter en notis i ett nummer av Bild & Bubbla från 1982? Eller vill du bedriva forskning eller studier om serier?

I Serietekets Arkivrum hittar du äldre serieböcker, serietidningar, facklitteratur, facktidskrifter, seriefanzin och programblad som ej får lånas hem, men som vi erbjuder till läsning och studier på plats, s.k. referenslitteratur.

Arkivrummet kan nyttjas på två vis:

1. Be bibliotekarien plocka fram medier från rummet (gäller enbart sådan som finns synligt i vår bibliotekskatalog) och läs på plats i Serieteket.

eller

2. Boka Serietekets Arkivrum för studier, forskning eller research. Du har tillgång till dator med Internet, ordbehandlingsprogram m.m., samt Stockholms Stadsbiblioteks databaser. (Du får givetvis även ta med dig böcker från Serieteket in till Arkivrummet.)

Bokning sker via e-postadressen ola.hellsten@stockholm.se

Under sommaren har vi begränsad möjlighet att ta emot bokningar – besökstid avtalas med Serietekets personal via ovanstående e-postadress. Vi kan också svara på frågor om vilka medier som för närvarande finns i Arkivrummet.

OBS! För att använda Serietekets Arkivrum eller ta del av dess medier krävs att du kan visa upp lånekort från Stockholms Stadsbibliotek samt legitimation.

Skadegörelse på medier i Serietekets Arkivrum debiteras användaren.

Serietekets Arkivrum är under pågående konstruktion – medier tillkommer, ordnas och katalogiseras kontinuerligt.