×
En del av Stockholms stad

För skolor

Våra skolbesök

Alla klasser och grupper i högstadiet och gymnasiet är välkomna på skolbesök på Lava. Vi erbjuder två olika typer av besök – ett kostnadsfritt för alla skolor inom Stockholm stad och ett som kostar 700kr där eleverna får prova på en workshop i vår kreativa verksamhet. Maxantal är alltid 15 st per grupp och lärare/ledare får delta eller vänta utanför enligt överenskommelse. Ett vanligt skolbesök tar ungefär en timme och ett med workshop ungefär två, tiderna är alltid förmiddagar tisdag till fredag.

Läs mer om de olika typerna av besök under respektive rubrik.

Inför besöket

Lava är ett bibliotek inom Stockholm stad så vanligt lånekort gäller. Är det elever som inte har lånekort kan vi hjälpa till att ordna det under besöket. Tänk på att man måste vara över 18 eller (över 16 med legitimation) för att kunna få ett lånekort direkt, annars behövs en underskrift från målsman. Det går bra att skriva ut en blankett i förväg och ta med den underskriven till oss. Blanketten hittar du här >

Vi har främst böcker på svenska och engelska i biblioteket, finns det elever som vill läsa på andra språk kan vi låna hit extra inför besöket om vi får veta det i god tid.

Läs- och skrivsvårigheter

För elever som har läs- och skrivsvårigheter kan vi hjälpa till med konto hos MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. Då kan man låna talböcker genom appen Legimus direkt i sin telefon. Även här behövs vårdnadshavares godkännande för alla under 18. Läs mer om vad som gäller här >

Vill ni se bilder från våra skolbesök kan ni söka på #skolworkshop på vår instagram: @lava_sthlm